Huishoudelijk reglement KIDZFUN

Start / eindigt een kampdag :

volle dag kamp = 9u30-16u00 

halve dag kamp voormiddag = 9u30-12u00 

halve dag kamp namiddag = 13u30-16u00

Wie mag deelnemen :

Kindjes vanaf 3 jaar tot en met 12 jaar.

De kleinste kindjes kunnen pas deelnemen wanneer zij pampervrij zijn!  

In onderling overleg met ons team kan een deelname aan ons kamp geweigerd worden.  Dit wanneer de veiligheid van het kind, het team of de andere kinderen in gevaar komt (bvb wegloopgedrag, agressie, ...).

Opvang :

vooropvang :   8u00-9u30   

na-opvang :     16u00-17u00

Hoe inschrijven :

  • Maak een account aan.
  • Het online inschrijvingsdocument invullen.
  • Het volledige inschrijvingsbedrag overschrijven (zonder of met opvang)
  • U kent enkel deelnemen indien U bent ingeschreven via onze site.
  • Indien U niet via de site hebt ingeschreven of enkel het inschrijvingsbedrag stortte op onze rekening stortte is geen garantie op deelname van een kamp !
  •  rekeningnummer KIDZFUN : IBAN BE93 8601 1256 7367

Annuleren van een kamp :

Wanneer u annuleert voor de aanvang van het kamp (niet op maandag) wordt er een administratieve kost van 20 euro aangerekend.  Het resterende bedrag wordt U terug gestort.

Eens het kamp start op maandag is er geen terugbetaling mogelijk. 

Wordt een kindje wegens ongepast gedrag geweigerd door KIDZFUN worden de nog resterende dagen door ons terug betaald.

Lichamelijke letsels :

Wanneer er zich een ernstig ongeval (lichamelijke schade) voordoet op het kamp wordt U hiervan telefonisch verwittigd.  De eerste zorgen zullen toegepast worden.  Bij ernstige ongevallen worden ook de hulpdiensten verwittigd.

Ziekte : 

Breng Uw kindje niet ziek naar ons kamp.  Zo beschermen we andere kinderen en ons team.

Stellen wij vast dat je kindje ziek wordt tijdens het kamp dan wordt U opgebeld om uw kindje te komen ophalen.  Opnieuw deelnemen kan enkel mits een attest van de huisarts.  Er is geen terugbetaling mogelijk.

 

Verzekering :

Kidzfun is verzekerd bij Ethias voor lichamelijke letsels.  U krijgt een attest van ons mee om in te laten vullen bij een doktersbezoek.

We zijn niet verantwoordelijk voor materiele schade (bvb brillen) of voor verloren voorwerpen.

Toedienen medicijnen tijdens het kamp :

Er worden geen medicijnen gegeven aan de kindjes die deelnemen aan onze kampen.  Indien er toch medicatie moet worden gegeven tijdens de dag dan kan dit enkel in overleg met de kampverantwoordelijken en mits een medisch attest van de behandelende geneesheer.

Reservekledij :

Ieder kindje die deelneemt aan een kamp moet reservekledij meebrengen dat in de boekentas in een plastiek zakje zit (met vermelding van de naam).

Er wordt speelkledij gevraagd aangepast aan de weersvoorspellingen want wij spelen veel buiten.

Drank, tussendoortjes en maaltijden :

's Morgens en 's middags wordt er een pauze voorzien.  Als het kan vragen wij om 's morgens een stukje fruit mee te geven en in de middag een koekje.  Geef voldoende drank mee (geen frisdrank).  Hervulbare flessen kunnen opgevuld worden. 

Tijdens de middag brengen de kindjes hun boterhammendoosje mee.  

TOT SLOT :

U gaat bij de inschrijving akkoord met ons huishoudelijk reglement alsook met de maatregelen die we moeten nemen om alles veilig te laten verlopen.

Foto’s die genomen worden op ons kamp worden geplaatst op onze flyer, Facebookpagina alsook op Instagram.

De eerste dag van het kamp wordt een ingevulde medische fiche afgegeven tijdens het aanmelden.

Deze fiche wordt na het kamp vernietigd.  Ieder kamp dient er een nieuwe fiche te worden afgegeven aan de verantwoordelijke. 

------------------------------