Huishoudelijk reglement

Start / eindigt een kampdag :

volle dag kamp = 9u30-16u00 (90 euro inschrijving)

halve dag kamp voormiddag = 9u30-12u00 (55 euro inschrijving)

halve dag kamp namiddag = 13u30-16u00 (55 euro inschrijving)

Wie mag deelnemen :

Kindjes vanaf 3 jaar tot en met 12 jaar.

De kleinste kindjes kunnen pas deelnemen wanneer zij pampervrij zijn!  

In onderling overleg met het team kan een deelname aan ons kamp geweigerd worden.  Dit wanneer de veiligheid van het kind, het team of de andere kinderen in gevaar komt (bvb wegloopgedrag, agressie, ...). Het inschrijvingsbedrag van de nog niet gestarte dagen wordt dan terug betaald.

Opvang :

vooropvang :   8u00-9u30    (5 euro voor 5 dagen)

na-opvang :     16u00-17u00  (5 euro voor 5 dagen)

Hoe inschrijven :

  • het online inschrijvingsdocument invullen.
  • 20 euro als voorschot  of het volledige inschrijvingsbedrag overschrijven (zonder opvang)
  • opvang = 5 of 10 euro overschrijven op ons rekeningnummer.
  • voor de aanvang van het kamp dient U het resterende bedrag (inclusief de voor- of na-opvang) over te schrijven op ons rek.nr of contant betalen de éérste dag van het kamp tijdens het aanmelden.
  •  ons rekeningnummer : IBAN BE93 8601 1256 7367  

Annuleren van een kamp :

Wanneer u annuleert vóór de aanvang van het kamp wordt er een administratieve kost van 20 euro aangerekend.

Eens het kamp is gestart is er geen terugbetaling mogelijk (enkel bij een lichamelijk letsel kunnen de nog niet gestarte dagen overgenomen worden naar een nieuwe inschrijving binnen het jaar te gebruiken).

Wanneer er zich een ernstig ongeval (lichamelijke schade) voordoet op het kamp wordt U hiervan telefonisch verwittigd. Stellen wij vast dat je kindje ziek wordt tijdens het kamp moet U hem/haar zo vlug mogelijk komen ophalen.  Opnieuw deelnemen kan enkel mits een attest van de huisarts.

Kidzfun is verzekerd bij Ethias voor lichamelijke letsels.  U krijgt dan een attest mee om in te laten vullen bij doktersbezoek.

We zijn niet verantwoordelijk voor materiele schade (bvb brillen) of voor verloren voorwerpen.

Toedienen medicijnen tijdens het kamp :

Er worden geen medicijnen gegeven aan de kindjes die deelnemen aan onze kampen.  Indien er toch medicatie moet worden gegeven tijdens de dag dan kan dit enkel in overleg met de kampverantwoordelijken en mits een medisch attest van de behandelende geneesheer.

Reservekledij :

Ieder kindje die deelneemt aan een kamp moet reservekledij meebrengen dat in de boekentas in een plastiek zakje zit (met vermelding van de naam).

Er wordt speelkledij gevraagd aangepast aan de weersvoorspellingen want wij spelen veel buiten.

Drank, tussendoortjes en maaltijden :

's Morgens en 's middags wordt er een pauze voorzien.  Als het kan vragen wij om 's morgens een stukje fruit mee te geven en in de middag een koekje.  Geef voldoende drank mee (geen frisdrank).  Hervulbare flessen kunnen opgevuld worden. 

Tijdens de middag brengen de kindjes hun boterhammendoosje mee.  

TOT SLOT :

U gaat bij de inschrijving akkoord met ons huishoudelijk reglement alsook met de maatregelen die we moeten nemen om alles veilig te laten verlopen.

Foto’s die genomen worden op ons kamp worden geplaatst op onze Facebookpagina alsook op Instagram.

De eerste dag van het kamp wordt een ingevulde medische fiche afgegeven tijdens het aanmelden.  

Deze fiche wordt na het kamp vernietigd.  Ieder kamp dient er een nieuwe fiche te worden afgegeven aan de verantwoordlijke.