Huishoudelijk reglement - CORONA UPDATE

Wanneer start / eindigt een kampdag ?

volle dag kamp = 9u30-16u00  (90 euro inschrijving)

halve dag kamp voormiddag = 9u30-12u00 (55 euro inschrijving)

halve dag kamp namiddag = 13u30-16u00 (55 euro inschrijving)

Is er opvang voorzien ?

vooropvang : 8u30-9u30    (5 euro voor 5 dagen)

na-opvang : 16u00-17u00  (5 euro voor 5 dagen)

voor- en na-opvang :           (10 euro voor 5 dagen)

Hoe moet ik mijn kindje inschrijven ? 

Hiervoor dient U : 

  • het online inschrijvingsdocument in te vullen.
  • 15 euro als voorschot over te schrijven of het volledige inschrijvingsbedrag (excl opvang)
  • had U opvang nodig ?  Dan kan U 5 of 10 euro overschrijven op ons rekeningnummer.
  • 2 weken voor de aanvang van het kamp dient U het resterende bedrag (inclusief de voor- of na-opvang) over te schrijven op ons rek.nr :
  •  IBAN BE93 8601 1256 7367  

De inschrijving is pas definitief na het ontvangen van een bevestiging via mail en het inschrijvingsbedrag (met opvang indien u die nodig had) te vereffenen 2 weken vóór de aanvang van het kamp.  

Geen bevestigingsmail ontvangen ?  Check je SPAM.

Kan ik een inschrijving annuleren ?

Wanneer u annuleert vóór de aanvang van het kamp of niet deelneemt wordt er een administratieve kost van 15 euro aangerekend.

Wordt Uw kind ziek tijdens het kamp wordt 1 dag afwezigheid met/zonder doktersattest het inschrijvingsgeld niet terug betaald

Vanaf een 2de dag afwezigheid met doktersattest kan U Uw inschrijvingsgeld niet terug krijgen maar kan U een volgend kamp dit bedrag recupereren bij een nieuwe inschrijving, indien het kamp nog niet volzet is.  

Een nieuwe inschrijving is hiervoor nodig!

Wordt uw kindje ziek en vertoont hij/zij symptomen van Covid-19 dan volgt U de richtlijnen die U kan terug vinden bij de Coronamaatregelen en noodprocedure !

Wat als mijn kindje ziek is/wordt of er een lichamelijk ongeval is gebeurd tijdens een kamp ?  

Wanneer er zich een ernstig ongeval (lichamelijke schade) voordoet op het kamp wordt U hiervan telefonisch verwittigd maar als je kindje ziek wordt tijdens het kamp moet U hem/haar zo vlug mogelijk komen ophalen (coronamaatregelen).

Bij ernstige gevallen, ziekte gaan wij zelf initiatief nemen en een dokter raadplegen of desnoods bijstand vragen van de huisarts of van de hulpdiensten.  

U dient hiervoor de medische fiche in te vullen die U zal ontvangen via mail en op de eerste dag van het kamp moet afgeven aan de kampleider(s).

Kidzfun is verzekerd bij Ethias voor lichamelijke letsels.  U krijgt een attest mee om in te laten vullen bij doktersbezoek indien Uw kindje zicht kwetste tijdens het kamp.  

We zijn niet verantwoordelijk voor materiele schade (bvb brillen) of voor eventuele verloren voorwerpen.

Corona noodprocedure : 

Vertoont een kindje symptomen van corana (koorts, hoesten, smaak- en reukverlies, kortademigheid, ...) dan moet je als ouder/grootouder/voogd je kindje onmiddellijk komen ophalen.

De bedoeling is dat je naar de huisarts gaat.  

Is hij/zij :

negatief getest : het kamp gaat gewoon door en het zieke kind blijft thuis.

positief getest : het kamp moet onmiddellijk worden stopgezet (er is geen terugbetaling mogelijk).

U verwittigt onmiddellijk de vzw van zodra de uitslag van het onderzoek bekend is.  Dit is belangrijk voor de gezondheid en veiligheid van onze kindjes en team !

Mag ik medicijnen meegeven met mijn kindje ?

Er worden geen medicijnen gegeven aan de kindjes die deelnemen aan onze kampen.  Met een medisch attest van de dokter en mist onderling overleg kunnen we beslissen om de medicijnen/zalf toe te dienen.

Breng ik reservekledij mee naar het kamp ?

Ieder kindje die deelneemt aan de kampen moet reservekledij meebrengen dat in de boekentas in een zakje zit (met vermelding van de naam) .

Zorg er ook voor dat zoveel mogelijk kledingstukken een label met de naam van het kindje dragen. 

Er wordt speelkledij gevraagd aangepast aan de weersvoorspellingen want wij spelen veel buiten (voor de allerkleinsten onder ons .... breng voldoende ondergoed, een broek of rokje mee) !

De kindjes kunnen pas deelnemen wanneer zij pampervrij zijn! 

Blijkt dit gedurende het kamp niet zo te zijn kunnen wij vragen om Uw kindje te komen ophalen en worden de overige dagen van het kamp geannuleerd.

 

Zijn er maaltijden / tussendoortjes voorzien ?

Nee, er is ’s morgens en ’s middags de mogelijkheid om een tussendoortje te eten die je zelf mee brengt (liefst een gezond tussendoortje).  

Tijdens de middag brengen de kindjes hun boterhammendoosje mee met veel lekkers.  Hier vragen we ook om toch wat groentjes en fruit mee te geven.

 

Geef ik een drankje mee?

Geef voldoende drank mee.  We sporten en bewegen veel!  Kies voor een herbruikbare fles zo helpen we de afvalberg te verminderen.  

Frisdrank is niet toegelaten !

CORONAMAATREGELEN VANAF DE ZOMERVAKANTIE 2020 :
UPDATE 22 juni 2020

Dit verandert er alvast bij KIDZFUN : 

- Breng de medische fiche ingevuld mee bij de start van het kamp.

 U zal die nog ontvangen via mail !

- De kinderen worden opgesplitst in 2 groepen :

De muizen   = de kleutertjes

De olifanten  = de kindjes van 6 jaar tot en met 12 jaar.

Waar mogen we onze muizen en olifanten afzetten en ophalen ?

De muizen worden afgezet en opgehaald aan de ingang van de "rode turnzaal".

De olifanten worden afgezet en opgehaald aan de ingang van de "witte turnzaal".

De symbolen van de muis en de olifant zal telkens visueel zichtbaar zijn voor de kindjes in het kamp.  Op de deur van de ingang, de toiletten, de lavabo's, enzovoort ...

Daar zal telkens een begeleidster of monitor aanwezig zijn.  De ouders, grootouders, ...  mogen het gebouw niet binnen !  Gelieve dan ook het schoolterrein zo snel mogelijk te verlaten en rekening te houden met de social distancy !

De kindjes zullen telkens bij het binnengaan hun handjes laten ontsmetten door de begeleid(st)er/monitors.

We vragen aan de ouders om tijdens het afgeven van hun kindjes rekening te houden met de social distancy t.o.v. de monitors en begeleiders alsook naar andere ouders toe.  Wilt U ons toch ter plaatse aanspreken ?

Gelieve hiervoor Uw mondmasker op te zetten.  

Het is niet nodig om ontsmettingsmiddelen mee te geven.  Dit om ongevallen (opdrinken, ...)  te voorkomen.  Er zal voldoende ontsmettingsmiddel aanwezig zijn en we nemen ook de tijd om alle handjes te ontsmetten.  Ook koorts wordt gedurende de dag gemeten.

Gelieve direct na het afzetten/ophalen van je kidz het schoolterrein te verlaten.

Wanneer mogen we onze kindjes terug afzetten en ophalen ?

afzetten : 

- vooropvang : tussen 8u30 en 9u20          

- start kamp zonder opvang : tussen 9u20 en 9u30

- start kamp NM : tussen 13u20 en 13u30

ophalen : 

- einde kamp halve dag VM : tussen 11u50 - 12u00

- einde kamp zonder opvang : tussen 15u50 en 16u00  

- na-opvang : tussen 16u50 en ten laatste om 17u00.   

 

Ik zou mijn kindje in de voor- en/of na-opvang willen inschrijven.  Kan dit nog ?

Ja. 

Het is voorlopig niet meer mogelijk om per dag of de dag zelf nog te beslissen of je kindje in de opvang blijft.

Je kan enkel kiezen voor een volledige week vooropvang (8u30 - 9u30) en/of na-opvang (16u00-17u00).

Ook dit bedrag moet worden gestort op ons Kidzfun rekeningnummer IBAN BE93 8601 1256 7367 met vermelding van de naam kindje, datum kamp en of u kiest voor de voor of de na-opvang.  

Er wordt voorlopig geen cash geld meer ontvangen op het kamp!

 

TOT SLOT :

U gaat bij de inschrijving akkoord met ons huishoudelijk reglement alsook met de maatregelen die we moeten nemen om alles veilig te laten verlopen en die ingaan vanaf de zomervakantie 2020.  

Foto’s die genomen worden op ons kamp worden geplaatst op onze facebookpagina alsook op instagram. 

Het zal voor iedereen wat meer inspanning vragen maar samen geraken we er door en kijken we uit naar al die lachende gezichtjes op ons kidzfunkamp :-)