Huishoudelijk reglement

 

KAMPDAGEN EN UREN

Volle dag kamp = 

start om 9u30

einde om 16u00

 

Halve dagen ’s morgens =

start om 9u30

einde om 12u30 (kindje moet opgehaald worden, zoniet wordt er een schriftelijk attest gevraagd met toestemming om het kamp alleen te mogen verlaten)

 

Halve dagen ’s middags  =

start om 13u30

einde om 16u00

 

opvang : 

’s morgens vanaf 8u30 tot aanvang kamp

’s avonds vanaf 16u00 tot en met 17u00

 

INSCHRIJVING : 

De inschrijving is pas definitief na het ontvangen van een bevestiging via mail.  

Hiervoor dient U : 

  • het online inschrijvingsdocument in te vullen.
  • 15 euro als voorschot over te schrijven of het inschrijvingsgeld

 

Naar gelang  U koos voor  halve of volle dagen wordt het overige bedrag van de inschrijvingen (excl opvang !) vóór de aanvang van het kamp overgeschreven of kan U de éérste dag van het kamp dit contant vereffenen.  

Bij contante betaling dient U een lijst te ondertekenen.

Wanneer U het inschrijvingsbedrag niet vereffende tijdens de éérste dag van het kamp kunnen wij Uw kindje weigeren voor de rest van de week zolang het bedrag niet werd vereffend.  

 

OPVANG :

Er is een mogelijkheid om vóór en na het kamp in te schrijven voor de opvang.

Dit wordt de eerste dag van het kamp besproken met de kampleider.  

  • vóór- en na-opvang = 10 euro (5dagen)
  • vóór- of na-opvang = 5 euro (5dagen)

U kan in noodgeval ’s morgens uw kindje nog inschrijven voor de voor-/na-opvang.  Dit moet vóóraf meegedeeld en vereffend worden aan de kampleider. 

De betaling voor de opvang wordt niet overgeschreven maar contant vereffend aan de kampleider.

 

ANNULEREN :

Wanneer u annuleert vóór de aanvang van het kamp of niet deelneemt, wordt de reeds overgeschreven 15 euro niet teruggestort, dit om de administratieve kosten te dekken.

 

Wordt Uw kind ziek tijdens het kamp wordt 1 dag afwezigheid met/zonder doktersattest het inschrijvingsgeld niet terug betaald. 

Vanaf een 2de dag afwezigheid met doktersattest kan U Uw inschrijvingsgeld niet terug krijgen maar kan U een volgend kamp dit bedrag recupereren bij een nieuwe inschrijving, indien het kamp nog niet volzet is.  Een nieuwe inschrijving is hiervoor nodig!

 

ONGEVAL TIJDENS HET KAMP / ZIEK TIJDENS HET KAMP: 

Wanneer er zich een ernstig ongeval (lichamelijke schade) voordoet op het kamp wordt U hiervan telefonisch verwittigd.  

Naar gelang de ernst kan U worden gevraagd om Uw kindje te komen ophalen.  Bij ernstige gevallen gaan wij zelf initiatief nemen en een dokter raadplegen of desnoods bijstand vragen van de hulpdiensten.

Kidzfun is verzekerd bij Ethias.  U krijgt een attest mee om in te laten vullen bij doktersbezoek indien Uw kindje zicht kwetste tijdens het kamp.  We zijn niet verantwoordelijk voor materiele schade (bvb brillen) of voor eventuele verloren voorwerpen.

 

TOEDIENEN MEDICIJNEN : 

Er worden geen medicijnen gegeven aan de kindjes die deelnemen aan onze kampen.  Met een medisch attest van de dokter en mist onderling overleg kunnen we beslissen om de medicijnen/zalf toe te dienen.

 

RESERVEKLEDIJ :

Ieder kindje die deelneemt aan de kampen moet reservekledij meebrengen dat in de boekentas in een zakje zit . Zorg er ook voor dat zoveel mogelijk kledingstukken een label met de naam van het kindje dragen. 

Er wordt speelkledij gevraagd aangepast aan de weersvoorspellingen want wij spelen veel buiten. En voor de kleintjes onder ons voldoende ondergoed, een broek of rokje. 

De kindjes kunnen pas deelnemen wanneer zij pampervrij zijn.  Blijkt dit gedurende het kamp niet zo te zijn kunnen wij vragen om Uw kindje te komen ophalen en worden de overige dagen van het kamp geannuleerd en krijgt U het inschrijvingsgeld van de resterende dagen teruggestort.

 

MAALTIJDEN / TUSSENDOORTJE :

Er is ’s morgens en ’s middags de mogelijkheid om een tussendoortje te eten.  We vragen aan de ouders/familie om voor een gezond tussendoortje te zorgen alsook voor een drinkfles die kan gevuld worden met water.

Tijdens de middag brengen de kindjes hun boterhammendoosje mee met veel lekkers.  Hier vragen we ook om toch wat groentjes en fruit mee te geven.

 

TOT SLOT:

U gaat bij de inschrijving akkoord met ons huishoudelijk reglement.  Foto’s die genomen worden op ons kamp worden geplaatst op onze facebookpagina alsook op instagram.